Thoát vị đĩa đệm có nguy hiểm không?

Thoát vị đĩa đệm là bệnh về xương khớp mà nhiều người gặp phải hiện...